OpteKa Buy & Sale
Ian 24, 2018 04:51:08
Termeni si conditii

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

1.                    Folosirea site-ului opteka.ro (inclusiv vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. Lensarlend S.R.L. prin intermediul site-ului opteka.ro) implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos.

2.        Folosirea site-ului opteka.ro si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au implinit 18 ani.

3.        S.C. Lensarlend S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site.

2. Scopul urmarit

1.                    Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. Lensarlend S.R.L. prin intermediul site-ului opteka.ro persoanelor fizice si/sau juridice in vederea publicarii pe site de Anunturi si Licitatii pentru vanzarea, cumpararea sau inchirierea de bunuri sau servicii.

2.        Pagina opteka.ro contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe site-urile/paginile respective, S.C. Lensarlend S.R.L. nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor site-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea. Includerea legaturilor sau trimiterilor in Pagina opteka.ro este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat S.C. Lensarlend S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe siturile unor terti, la care se face trimitere pe Pagina opteka.ro, Utilizatorul acceseaza acele site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.

3.        Intregul continut al Paginii opteka.ro incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea S.C. Lensarlend S.R.L. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor Paginii opteka.ro, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

3. Definitii - Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:

Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:

1.                    Pagina opteka.ro - site-ul opteka.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul opteka.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.

2.        Utilizator - orice persoana fizica, in varsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Pagina opteka.ro fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile, Licitatiile si/sau serviciile furnizate prin intermediul Paginii opteka.ro; precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza servicii furnizate de S.C. Lensarlend S.R.L. prin intermediul Paginii opteka.ro.

3.        Furnizor/S.C. LensarlendS.R.L. - societatea comerciala S.C. Lensarlend S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Reconstructiei, Nr. 1, Et.3, Sector 3, Cod Postal: 031721, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/14089/2013, CUI 32473872, capital social: 200 lei, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. -, telefon: 0722660092,  e-mail: contact@opteka.ro.

4.        Anunt/Licitatie - oferta publica lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre S.C. Lensarlend S.R.L. prin intermediul Paginii opteka.ro cu privire la vanzarea sau inchirierea unui Produs.

5.        Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin prezentul.

6.        Termeni si Conditii - prevederile din acest document, create de S.C. Lensarlend S.R.L. care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii Paginii opteka.ro, aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. Lensarlend S.R.L. prin intermediul Paginii opteka.ro.

7.        Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor/Licitatiilor publicate de catre Utilizatori pe Pagina opteka.ro.

4. Aspecte Generale

1.                    Un Anunt/O Licitatie va fi creat(a) prin completarea unui formular, disponibil pe Pagina opteka.ro, care sa contina:

1.        datele reale de contact ale Utilizatorului,

2.        descrierea reala a produsului care face obiectul Anuntului/Licitatiei,

3.        pretul de pronire/pretul “Cumpara Acum”.

2.        Prin trimiterea Anuntului/Licitatiei spre publicare catre Furnizor Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.

3.        Procedura postarii unui Anunt/Licitatie pe Pagina opteka.ro este detaliata la sectiunea intitulata „Ajutor” de pe Pagina opteka.ro.

4.        Valabilitatea unui anunt este de maxim 30 zile cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.

5.        Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

1.                    Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Paginii opteka.ro care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.

2.        Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Paginii opteka.ro sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Utilizator si datele publicate pe Pagina opteka.ro de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Pagina opteka.ro.

3.        Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Pagina opteka.ro va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.

4.        Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.

5.        Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anuntului.

6.        Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt/Licitatie in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Paginii opteka.ro.

7.        Furnizorul are dreptul de a sterge orice anunt sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul anunturilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor utilizatori ai serviciului. Deasemenea, in cazul in care anuntul afecteaza in mod negativ reputatia Furnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.

8.        Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Pagina opteka.ro, in afara Anunturilor/Licitatiilor publicate pe site de catre Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.

9.        Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in Anunturi.

10.     Potrivit legislatiei in vigoare Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Paginii opteka.ro.

6. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

1.                    Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile site-ului, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.

2.        Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor/Licitatiilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a produsului ce face obiectul Anuntului/Licitatiei si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.

3.        Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie publicat de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.

4.        Prin completarea formularului si/sau transmiterea Anuntului/Licitatiei catre Furnizor spre publicare pe Pagina opteka.ro prin alte mijloace, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.

5.        In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Pagina opteka.ro in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

7. Verificarea/Moderarea Anunturilor

1.                    Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Pagina Opteka.ro de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un continut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de Anunturi eronate.

2.        Nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Produs.

3.        Nu este permisa stergerea si republicarea anunturilor cu acelasi continut la un interval mai mic de 14 zile (termenul de reactualizare al unui anunt)

4.        Un Anunt este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Produse.

5.        Nu pot fi publicate Anunturi false, interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.

6.        Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 leu, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).

7.        Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri, inscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului), cu exceptia produselor sigilate

8.        Nu sunt admise spre publicare Anunturi pentru

1.        droguri, obiecte si materiale erotice sau obscene.

2.        alcool si bauturi alcoolice.

3.        tigari si produse pe baza de tutun

4.        servicii ghicitoare, clarvazatoare, tarot si alte activitati similare.

5.        bunuri obtinute prin furt, jaf, inselatorii sau alte tipuri de crima.

6.        bunuri periculoase pentru sanatatea si viata umana.

7.        bunuri inexistente.

8.        animale.

9.     produse contrafacute sau replici.

10.     materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde).

11.     muzica, filme, software sau alte bunuri care incalca drepturile de autor si proprietate intelectuala.

12.     lucrari de diploma sau ajutor in scrierea unei lucrari de diploma.

13.     servicii de imprumut, amanet, credite sau camata, camatarie sau alte activitati similare.

14.     produse farmaceutice si medicamete cu exceptia suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe baza de plante.

15.     organe umane.

16.     arme din categoria armelor şi muniţii letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecţie, arme de panoplie) si arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci şi bastoane telescopice).

17.     arme si munitii letale/neletale care nu respecta Dispozitiile prevazute de catre Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

9.        Nu pot fi publicate anunturi care contin link-uri catre alte site-uri.

10.     Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul anuntului (introducerea in titlul sau descrierea anuntului de cuvinte cheie care nu au legatura cu produsul / serviciul oferit)

 

11.     Nu pot fi publicate anunturi in alta limba decat cea Romana sau care contin un limbaj necorespunzator.

12.     Nu se admit anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.

13.     Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice anunt care incurajeaza aceste mesaje sau ofera loc de munca pentru trimiterea lor va fi dezactivat.

14.     Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Pagina Opteka.ro (inclusiv cele promovate), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:

0.        fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate;

1.        fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului/Licitatiei prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Pagina opteka.ro

15.     In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Pagina Opteka.ro, atunci Utilizatorul va fi informat in scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul/Licitatia.

16.     In situatia in care un anunt/licitatie promovat este dezactivat de catre Furnizor, in urma verificarii, deoarece incalca Termenii si Conditiile site-ului opteka.ro, Utilizatorul va primi in contul de pe site, credit echivalent cu pretul achitat pentru promovare. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor anunturi/licitatii, care respecta Termenii si Conditiile, pe site si nu poate fi returnat sub forma de bani. In cazul incalcarilor grave si repetate ale regulamentului si a legilor in vigoare Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu restitui sumele respective.

17.     In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anuntul/Licitatia fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Pagina opteka.ro in vederea postarii de noi Anunturi/Licitatii sau administrarii Anunturilor existente.

18.     In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Utilizatori sub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.

19.     Numarul maxim de anunturi care pot fi postate in contul unui Utilizator al site-ului Opteka.ro este 100.

8. Promovarea Anunturilor/Licitatiilor

1.                    Orice Anunt postat pe Pagina Opteka.ro direct de catre Utilizator poate fi promovat conform articolului 8.2.

2.        Promovarea unui anunt consta in:

1.        evidentiere sa in lista, cu alta culoare fata de celelalte Anunturi;

2.        includerea anuntului in galeria de Anunturi promovate (unde sunt afisate aleatoriu cate 3 anunturi promovate la fiecare incarcare a paginii);

3.        actualizarea automata la fiecare 7 zile, pe perioada promovarii (valabil doar pentru anunturile promovate pentru 14 sau 30 zile).

3.        Promovarea este valabila pentru un singur anunt. Zilele ramase nu se reporteaza si nu pot fi utilizate pentru promovarea unui produs diferit.

9. Preturi. Modalitati de plata

1.                    Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt accesibile la adresa http://opteka.ro/fees.php 

2.        In cazul in care plata a fost efectuata, Anuntul/Licitatia va fi promovat pe Pagina Opteka.ro in maxim 1 ora de la primirea de catre Furnizor a dovezii privind efectuarea platii.

3.        Plata in pagina Opteka.ro se poate face prin trimiterea unui SMS cu suprataxa, card online sau prin folosirea creditului din contul Opteka.ro

4.        Preturile sunt aceleasi indiferent daca au fost anexate sau nu fotografii la Anunt/Licitatie.

5.        Datele necesare efectuarii platii prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului dupa completarea si salvarea formularului de creare a unui Anunt. SMS-urile care vor contine alte date decat cele specificate expres de catre Furnizor in vederea efectuarii platii nu vor duce la promovarea Anuntului deoarece nu pot fi prelucrate de catre Furnizor, astfel incat se va considera in mod automat ca Utilizatorul nu a achitat pretul publicarii Anuntului conform Termenilor si Conditiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricaror sume achitate prin SMS in cazul in care plata publicarii Anuntului nu a putut fi confirmata Furnizorului datorita unei culpe din partea Utilizatorului in introducerea elementelor de identificare a platii si transmiterea SMS-ului de plata conform instructiunilor Furnizorului.

6.        Pentru plata prin card de credit/debit, este necesara completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul si toate informatiile relevante pentru comanda sunt date de PayU, furnizorul de servicii de plata prin card online, in pagina catre care va fi redirectionat Utilizatorul.

7.        Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

8.        Plata prin contul Opteka.ro nu este disponibila in cazul in care soldul creditului este 0.

10. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor

1.                    Orice Utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunturile/Licitatiile transmise/publicate/nepublicate de S.C. Lensarlend S.R.L. pe Pagina opteka.ro, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.

2.        De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Paginii opteka.ro care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de S.C. Lensarlend S.R.L. ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Paginii Opteka.ro, despre care au cunostinta.

3.        Plangerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Pagina Opteka.ro.

4.        Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numarul de identificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.

5.        Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Utilizatorului, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.

6.        Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul:http://www.anpc.gov.ro

11. Nota de Informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

1.                    Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, S.C. Lensarlend S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizeaza cu ocazia accesarii Paginii Opteka.ro si/sau completarii formularelor disponibile pe Pagina Opteka.ro.

2.        S.C. Lensarlend S.R.L. este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. -.

3.        Orice persoana care acceseaza Pagina Opteka.ro si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina Opteka.ro, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca S.C. Lensarlend S.R.L. sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de catre S.C. Lensarlend S.R.L. prin intermediul Paginii Opteka.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre Utilizatori Furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Pagina Opteka.ro vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatiilor care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

4.        Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.

5.        Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la urmatoarea adresa: S.C. Lensarlend S.R.L., Bucuresti, Strada Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, et. 3, sector 3, specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.

12. Modificarile prezentului document

1.                    Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile fara o notificare prealabila a Utilizatorului.

2.        Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic continutul acestor Termeni si Conditii.

 

14. Legea aplicabila. Litigii

1.                    Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in prezentul act, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea romana in vigoare.

2.        Orice litigiu care are ca obiect o disputa aparuta in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.